Dàn đề 60 số khung 3 ngày bất bại, đánh là thắng

Nếu nói về chơi lô đề thì có khá nhiều mánh khóe, thủ thuật để tìm ra số và đặt cược. Người chơi lô đề chuyên nghiệp thường bàn bạc làm sao ghi đề cho chuẩn nhất và dàn đề 60 số để tìm cơ hội thắng. Thủ thuật dàn đề 60 số đánh quanh năm có dễ chơi không và tạo dàn đề thế nào cho đúng? Bài viết dưới đây soicau1.biz sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan chính xác nhất về dàn số này nhé.

dàn đề 60 số

Dàn đề 60 số khung 3 ngày

NgàyDàn đề 60 số khung 3 ngàyKết Quả
28/01->30/01/202342 - 68 - 46 - 48 - 51 - 79 - 08 - 02 - 94 - 75
97 - 10 - 05 - 69 - 28 - 07 - 82 - 78 - 90 - 41
61 - 35 - 57 - 71 - 29 - 45 - 30 - 17 - 40 - 23
87 - 49 - 39 - 21 - 13 - 70 - 98 - 01 - 27 - 18
24 - 83 - 37 - 19 - 81 - 03 - 56 - 60 - 16 - 89
25 - 95 - 09 - 63 - 64 - 58 - 93 - 43 - 59 - 06
chờ
25/01->27/01/202332 - 29 - 48 - 36 - 10 - 64 - 90 - 20 - 95 - 79
81 - 72 - 65 - 23 - 73 - 52 - 78 - 43 - 51 - 27
71 - 97 - 87 - 57 - 31 - 04 - 56 - 05 - 06 - 37
74 - 46 - 42 - 35 - 76 - 26 - 53 - 12 - 82 - 15
58 - 03 - 38 - 67 - 34 - 14 - 24 - 93 - 49 - 45
61 - 59 - 02 - 39 - 94 - 01 - 75 - 18 - 47 - 96
Ăn 64, Ăn 71, Ăn 59
18/01->20/01/202332 - 29 - 48 - 36 - 10 - 64 - 90 - 20 - 95 - 79
81 - 72 - 65 - 23 - 73 - 52 - 78 - 43 - 51 - 27
71 - 97 - 87 - 57 - 31 - 04 - 56 - 05 - 06 - 37
74 - 46 - 42 - 35 - 76 - 26 - 53 - 12 - 82 - 15
58 - 03 - 38 - 67 - 34 - 14 - 24 - 93 - 49 - 45
61 - 59 - 02 - 39 - 94 - 01 - 75 - 18 - 47 - 96
trượt
15/01->17/01/202381 - 64 - 36 - 70 - 42 - 96 - 03 - 30 - 24 - 62
07 - 04 - 94 - 59 - 21 - 16 - 87 - 98 - 35 - 23
09 - 73 - 19 - 34 - 74 - 20 - 63 - 05 - 32 - 85
83 - 25 - 75 - 76 - 50 - 58 - 54 - 37 - 53 - 29
26 - 39 - 60 - 86 - 84 - 02 - 41 - 91 - 92 - 14
51 - 90 - 18 - 13 - 93 - 56 - 27 - 57 - 82 - 67
Ăn 21, Ăn 63, Ăn 60
12/01->14/01/202343 - 61 - 48 - 16 - 09 - 78 - 50 - 75 - 25 - 42
32 - 52 - 07 - 56 - 45 - 91 - 79 - 23 - 39 - 58
31 - 14 - 71 - 06 - 94 - 87 - 49 - 82 - 92 - 08
62 - 05 - 46 - 63 - 59 - 73 - 81 - 86 - 93 - 20
74 - 15 - 10 - 76 - 21 - 54 - 96 - 24 - 84 - 01
35 - 90 - 38 - 28 - 80 - 98 - 69 - 47 - 03 - 95
Ăn 52, Ăn 62
09/01->11/01/202338 - 81 - 39 - 24 - 13 - 56 - 30 - 85 - 98 - 65
68 - 34 - 04 - 97 - 01 - 78 - 28 - 29 - 46 - 79
09 - 93 - 45 - 43 - 19 - 53 - 72 - 03 - 89 - 52
82 - 49 - 84 - 50 - 23 - 47 - 75 - 60 - 70 - 05
57 - 87 - 14 - 16 - 90 - 62 - 95 - 20 - 48 - 58
25 - 21 - 71 - 67 - 18 - 15 - 36 - 63 - 40 - 27
Ăn 14
06/01->08/01/202387 - 84 - 95 - 76 - 67 - 97 - 79 - 63 - 68 - 58
62 - 04 - 82 - 50 - 48 - 36 - 74 - 34 - 43 - 30
75 - 05 - 28 - 15 - 24 - 39 - 80 - 27 - 81 - 83
29 - 53 - 38 - 64 - 73 - 20 - 61 - 12 - 91 - 54
56 - 41 - 10 - 17 - 01 - 78 - 65 - 94 - 18 - 70
71 - 40 - 45 - 03 - 51 - 16 - 13 - 19 - 21 - 46
Ăn 97, Ăn 70, Ăn 40
03/01->05/01/202330 - 52 - 41 - 51 - 24 - 53 - 13 - 48 - 59 - 75
28 - 96 - 42 - 31 - 94 - 84 - 82 - 72 - 05 - 19
09 - 83 - 50 - 03 - 32 - 63 - 71 - 69 - 36 - 70
40 - 21 - 02 - 12 - 39 - 73 - 64 - 49 - 01 - 78
20 - 97 - 56 - 37 - 45 - 93 - 08 - 60 - 89 - 62
91 - 90 - 81 - 85 - 74 - 18 - 26 - 38 - 92 - 25
Ăn 49, Ăn 91
31/12->02/01/202361 - 78 - 80 - 40 - 15 - 49 - 23 - 04 - 27 - 12
35 - 06 - 14 - 53 - 64 - 30 - 43 - 26 - 60 - 21
75 - 84 - 45 - 13 - 07 - 16 - 97 - 62 - 24 - 59
56 - 85 - 76 - 39 - 71 - 28 - 19 - 36 - 50 - 48
65 - 41 - 52 - 72 - 42 - 70 - 89 - 87 - 98 - 90
37 - 18 - 38 - 09 - 73 - 94 - 31 - 74 - 86 - 05
Ăn 65, Ăn 05
28/12->30/12/202286 - 10 - 92 - 52 - 05 - 01 - 73 - 95 - 04 - 02
80 - 61 - 19 - 06 - 25 - 14 - 24 - 75 - 67 - 31
81 - 30 - 49 - 58 - 12 - 56 - 47 - 38 - 54 - 50
59 - 36 - 16 - 34 - 97 - 37 - 20 - 82 - 39 - 68
07 - 96 - 21 - 23 - 32 - 09 - 63 - 87 - 94 - 45
84 - 65 - 40 - 79 - 42 - 28 - 71 - 26 - 27 - 78
Ăn 49, Ăn 12, Ăn 45
25/12->27/12/202268 - 48 - 45 - 20 - 01 - 49 - 36 - 65 - 50 - 69
25 - 23 - 89 - 46 - 41 - 15 - 19 - 92 - 67 - 82
17 - 70 - 90 - 18 - 39 - 63 - 60 - 10 - 28 - 27
34 - 04 - 30 - 38 - 47 - 06 - 93 - 26 - 78 - 14
37 - 56 - 76 - 12 - 31 - 51 - 29 - 79 - 75 - 62
59 - 86 - 53 - 43 - 84 - 35 - 54 - 08 - 57 - 24
Ăn 36
22/12->24/12/202210 - 25 - 40 - 76 - 15 - 87 - 37 - 92 - 57 - 67
51 - 18 - 29 - 60 - 90 - 02 - 91 - 35 - 16 - 39
52 - 93 - 34 - 75 - 97 - 53 - 85 - 38 - 14 - 05
73 - 62 - 12 - 56 - 96 - 04 - 49 - 79 - 20 - 72
01 - 50 - 89 - 54 - 41 - 81 - 23 - 46 - 07 - 08
58 - 32 - 82 - 48 - 86 - 13 - 17 - 65 - 94 - 84
Ăn 34, Ăn 38
19/12->21/12/202232 - 15 - 64 - 24 - 27 - 07 - 41 - 58 - 83 - 12
80 - 16 - 14 - 84 - 28 - 92 - 02 - 53 - 35 - 87
45 - 90 - 78 - 65 - 31 - 29 - 63 - 47 - 82 - 13
95 - 01 - 42 - 19 - 51 - 94 - 06 - 36 - 54 - 40
46 - 04 - 39 - 81 - 76 - 72 - 38 - 03 - 50 - 69
68 - 21 - 75 - 43 - 73 - 18 - 52 - 89 - 67 - 62
Ăn 62
16/12->18/12/202248 - 89 - 61 - 98 - 87 - 37 - 28 - 36 - 34 - 39
51 - 49 - 91 - 79 - 97 - 68 - 82 - 72 - 24 - 19
26 - 80 - 01 - 76 - 40 - 86 - 53 - 10 - 02 - 06
67 - 42 - 08 - 73 - 93 - 23 - 56 - 21 - 38 - 27
16 - 14 - 35 - 63 - 58 - 74 - 43 - 12 - 84 - 90
70 - 07 - 41 - 96 - 83 - 29 - 78 - 45 - 57 - 47
Ăn 24, Ăn 86
13/12->15/12/202232 - 87 - 06 - 81 - 27 - 19 - 02 - 65 - 36 - 49
16 - 30 - 03 - 62 - 09 - 97 - 35 - 91 - 37 - 70
79 - 61 - 73 - 12 - 40 - 48 - 75 - 51 - 13 - 98
96 - 07 - 56 - 85 - 05 - 38 - 41 - 47 - 63 - 67
53 - 86 - 57 - 83 - 52 - 43 - 58 - 64 - 08 - 78
60 - 17 - 72 - 92 - 01 - 39 - 93 - 84 - 26 - 14
Ăn 07
10/12->12/12/202283 - 17 - 57 - 10 - 92 - 91 - 32 - 87 - 25 - 38
67 - 41 - 65 - 53 - 78 - 68 - 71 - 27 - 90 - 12
72 - 98 - 95 - 58 - 54 - 37 - 26 - 40 - 14 - 23
60 - 84 - 51 - 86 - 07 - 13 - 59 - 82 - 73 - 89
48 - 01 - 35 - 56 - 39 - 63 - 74 - 18 - 43 - 04
05 - 61 - 80 - 19 - 94 - 02 - 29 - 15 - 30 - 93
Ăn 78, Ăn 80, Ăn 15
07/12->09/12/202276 - 63 - 36 - 45 - 75 - 53 - 69 - 92 - 42 - 27
34 - 71 - 61 - 64 - 06 - 79 - 58 - 97 - 40 - 23
85 - 24 - 84 - 98 - 47 - 49 - 52 - 31 - 02 - 21
16 - 10 - 68 - 78 - 94 - 17 - 96 - 93 - 39 - 28
91 - 03 - 15 - 54 - 46 - 89 - 87 - 12 - 19 - 81
62 - 72 - 73 - 95 - 80 - 74 - 18 - 56 - 65 - 57
Ăn 71, Ăn 79
04/12->06/12/202218 - 03 - 50 - 41 - 49 - 75 - 43 - 54 - 90 - 82
42 - 02 - 38 - 76 - 15 - 60 - 45 - 37 - 80 - 25
92 - 06 - 19 - 73 - 94 - 52 - 58 - 83 - 71 - 70
20 - 32 - 53 - 46 - 26 - 07 - 64 - 62 - 86 - 96
31 - 89 - 34 - 23 - 39 - 14 - 78 - 85 - 27 - 51
87 - 30 - 35 - 48 - 56 - 69 - 59 - 84 - 65 - 04
Ăn 54, Ăn 07
01/12->03/12/202292 - 61 - 08 - 02 - 15 - 54 - 62 - 95 - 12 - 81
86 - 48 - 70 - 75 - 34 - 97 - 06 - 27 - 37 - 76
94 - 35 - 68 - 43 - 17 - 28 - 21 - 85 - 93 - 51
16 - 24 - 07 - 84 - 18 - 59 - 20 - 89 - 80 - 31
63 - 10 - 38 - 72 - 39 - 90 - 30 - 78 - 87 - 91
13 - 47 - 45 - 73 - 82 - 03 - 42 - 40 - 58 - 29
Ăn 70, Ăn 76
28/11->30/11/202248 - 15 - 58 - 24 - 28 - 21 - 75 - 25 - 53 - 94
49 - 07 - 79 - 85 - 68 - 38 - 20 - 29 - 09 - 30
93 - 45 - 13 - 78 - 83 - 90 - 42 - 19 - 61 - 39
23 - 69 - 91 - 54 - 41 - 96 - 40 - 03 - 08 - 89
76 - 74 - 52 - 10 - 82 - 63 - 14 - 46 - 02 - 71
67 - 43 - 26 - 87 - 37 - 92 - 95 - 05 - 35 - 97
Ăn 07
25/11->27/11/202221 - 59 - 45 - 67 - 34 - 36 - 28 - 86 - 12 - 58
08 - 76 - 91 - 16 - 94 - 43 - 57 - 41 - 17 - 71
53 - 96 - 03 - 47 - 14 - 54 - 95 - 50 - 37 - 81
24 - 19 - 07 - 84 - 56 - 63 - 26 - 46 - 06 - 31
35 - 83 - 04 - 85 - 72 - 13 - 25 - 92 - 39 - 65
69 - 15 - 61 - 23 - 01 - 74 - 89 - 80 - 09 - 78
Ăn 57, Ăn 96, Ăn 19
22/11->24/11/202250 - 59 - 71 - 43 - 78 - 24 - 12 - 80 - 41 - 28
42 - 20 - 07 - 93 - 89 - 31 - 08 - 37 - 87 - 91
53 - 34 - 75 - 86 - 69 - 29 - 10 - 17 - 82 - 03
96 - 67 - 36 - 19 - 48 - 45 - 47 - 97 - 83 - 01
95 - 54 - 52 - 30 - 68 - 57 - 51 - 05 - 02 - 76
79 - 56 - 25 - 85 - 81 - 64 - 62 - 73 - 46 - 04
Ăn 29, Ăn 96, Ăn 79
19/11->21/11/202259 - 62 - 56 - 54 - 23 - 83 - 85 - 48 - 09 - 91
96 - 17 - 12 - 15 - 75 - 45 - 16 - 31 - 71 - 84
06 - 52 - 35 - 79 - 32 - 68 - 38 - 65 - 01 - 46
73 - 47 - 92 - 58 - 76 - 70 - 30 - 36 - 82 - 97
57 - 08 - 61 - 05 - 20 - 02 - 50 - 87 - 95 - 41
74 - 40 - 26 - 10 - 03 - 43 - 04 - 86 - 13 - 18
Ăn 91, Ăn 70
18/11->20/11/202210-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59
90-91-92-93-94-95-96-97-98-99
Ăn 92

Xem thêm : Soi cầu dự đoán XSMB hôm nay

Xem thêm : Soi cầu bạch thủ hôm nay

Dàn đề 60 số bất bại là gì?

Dàn đề 60 số bất bại là chọn 60 số tin tưởng nhất trong 100 số để cược. Dàn đề này đã có từ khi lô đề ra đời, cũng từng có thời gian cách cược này làm “dậy sóng” cộng đồng lô đề bởi tỷ lệ thắng cao nhất ngưởng. Hiện nay, người chơi vẫn một lòng theo hình thức cược này với tỷ lệ thắng lên tới 90%.

Dàn đề 60 số có ưu, nhược điểm gì?

Dàn đề 60 số có ưu, nhược điểm gì?

Trước hết, hãy nói về ưu điểm của dàn đề 60 con số này. Bằng cách cược hơn một nửa dãy số, người chơi chắc chắn giảm tỷ lệ thua cược, nâng khả năng thành công cho ván cược. Tuy nhiên, đây cũng là trò chơi may rủi nên đôi khi bạn sẽ không thắng cược nhanh chóng. Hãy bình tĩnh để cược lâu và cược chắc nhất có thể nhé!

Bên cạnh đó, dàn đề này cũng có một số rủi ro nhất định. Bảng KQXS luôn biến đổi cũng như nhà cái có nhiều cách để ván cược trở nên khó hơn. Vì vậy soi cầu dàn đề 60 số nên được sử dụng khi bạn đã hiểu rõ được về quy luật cũng như có cảm giác về số một cách chuẩn xác nhất.

Dàn đề đánh 60 số  yêu cầu sự nghiêm túc giám sát KQXS mỗi ngày. Bạn đừng quên rằng chỉ cần ghi sai kết quả là quy luật số của bạn đã lệch đi rất nhiều. 

Dàn đề 60 số bất bại đánh quanh năm

00- 01- 02- 03- 04- 08- 14- 15- 16- 17- 19- 21- 22- 23- 24- 27- 28- 30- 31- 33- 35- 36- 37- 38- 40- 41- 43- 45- 46- 47- 48- 49- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 59- 62- 66- 67- 68- 69- 71- 72- 74- 75- 76- 79- 81- 84- 85- 88- 91- 94- 96- 97- 99

Các bước tìm ra dàn đề 60 số đánh quanh năm

Quy luật cược nào cũng có công thức riêng để tìm ra con số vàng. Dàn đề 60 con số đánh quanh năm cũng khá dễ bắt nếu bạn có thủ thuật xử lý dãy số hiệu quả. Dưới đây là cách tìm dàn đề 60 con số mà chúng tôi tóm tắt được, bạn tham khảo nhé:

 • Bước 1: Kiểm tra, ghi chép cụ thể  KQXS theo ngày, tháng, năm.
 • Bước 2: Tính tần số xuất hiện của từng số trong khoảng 1 đến 2 tháng.
 • Bước 3: Chọn ra 60 số có khả năng xuất hiện cao nhất
 • Bước 4: Tìm nguồn tiền và cược chắc những con số mà bạn đã chọn.

Dàn đề 60 số có thể được thực hiện theo kiểu truyền thống như ghi tận nơi tại các đại lý hoặc cược online qua website. Nếu bạn là người mới tiếp xúc với kiểu cược này, hãy thận trọng đặt cược với số tiền vừa đủ và chờ kết quả. Khi đã quen với nhịp độ cược và có một khoản tiền nhất định, có thể cược lớn hơn và đợi cơ hội đổi vận.

Bên cạnh đó, có những cách khác để nâng cao thành tích thắng cược là cược theo khung 3 ngày cho dàn đề 60 số. Theo đánh giá của những tay chơi kỳ cựu, khoảng thời gian 3 ngày là vừa đủ để bạn có thể ôm trọn chiến thắng nếu bắt được đúng dàn số vàng. Cơ hội không đến nhiều lần trong đời nên các bạn hãy cân nhắc nhé.

Cách đánh dàn đề 60 số hàng ngày

Cách đánh dàn đề 60 số hàng ngày

Để có thể đánh được dàn đề 60 số thành công, anh em hãy dựa vào những cách thức đơn giản sau đây:

Đánh dàn đề 60 con số theo cấp số nhân

Ở phương pháp này, các bạn hãy dựa vào kết quả lô đề ngày hôm nay để nhân đôi các số đó để nhận được số mới, từ đó sẽ được dàn đề 60 số. Ví dụ kết quả hôm nay về 05, 70 mọi người tiến hành tạo dàn đề 60 số theo cấp số nhân từ 2 số gồm có: 10, 25, 140,… Anh em hoàn toàn có thể áp dụng cách này với những số khác. Đồng thời, tin tưởng cách chơi này vì tỷ lệ trúng thưởng sẽ rất cao, cùng với việc tính toán rất dễ dàng.

Dù công thức tính dàn đề 60 số này khá chuẩn xác, nhưng cần phải phân chia mức tiền cược sao cho phù hợp nhất với điều kiện tài chính của bản thân. Với cách chơi này tỷ lệ thắng khá cao, số tiền thắng sẽ không quá nhiều như những cách chơi khác.

Dàn đề 60 số bất bại theo tổng đề

Mọi người có thể tạo dàn đề dựa theo tổng đề. Ví dụ người chơi có thể đánh tất cả các con số với tổng đề kết thúc là 0 như 19, 91, 37,73,55,64,46…. Ngoài ra, có thể phân tích KQXS kỳ trước để có thể đánh các tổng đề phù hợp. Các con số này tính tổng thể mất khá nhiều thời gian, nếu chăm chỉ thực hiện thì cơ hội chiến thắng cực kỳ cao.

Để đảm bảo an toàn, mọi người có thể nuôi khung để tiết kiệm thời gian cho những ngày sau. Do đó, đây là một trong những phương pháp chơi có cách bắt đề khá đơn giản.

Có nên chọn soi cầu dàn đề 60 số nuôi khung 3 ngày không?

Có nên chọn soi cầu dàn đề 60 số nuôi khung 3 ngày không?

Đối với hình thức soi cầu miền Bắc thì có rất nhiều phương pháp khác nhau mà mỗi người chơi có thể lựa chọn. Nhưng để tăng cơ hội chiến thắng thì hình thức soi cầu dàn đề 60 số khung 3 ngày được xem là sự lựa chọn hiệu quả, vì tỷ lệ trúng lên tới 60%.

Soi cầu với tỷ lệ trúng cao

Nói dễ hiểu, tổng cộng có 100 số từ 00 đến 99 để đánh lô, nhưng thay vì chỉ chọn 1 cặp số có tỷ lệ trúng chỉ 1% thì ở đây bạn chọn đánh 60 cặp số tỷ lệ trúng sẽ lên tới 60%. Dù số lượng số đánh nhiều, nhưng việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn, thậm chí nếu có sự tính toán, soi cầu kỹ lưỡng còn có thể mang về rất nhiều lợi nhuận hấp dẫn.

Vậy nên, nếu bạn đang phân vân nên soi cầu dàn đề 60 số bất bại miền Bắc không thì câu trả lời ở đây là CÓ. Nhưng chỉ nên chơi khi có số vốn đủ lớn để đánh đủ cả 60 con số này.

Tạo dàn đề 60 số cần lưu ý gì?

Bên cạnh việc tìm kiếm cách soi cầu dàn đề 60 số bất bại, để nâng cao hiệu quả trúng thì anh em cần lưu ý một số vấn đề sau:

Cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về dàn đề 60 số cần tạo

 • Người chơi cần nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích kỹ bảng KQXS nhất là ở GĐB trong 1 tuần trở lại đây để có sự lựa chọn chính xác nhất.
 • Nên thường xuyên đối chiếu với những tổng số giữa, đầu, đuôi trong quá trình soi cầu để chọn được cách tạo dàn đề 60 số chính xác nhất.
 • Lô thủ cần tính toán, nghiên cứu kỹ những con số đã thống kê trước khi tạo dàn đề. Chính điều này sẽ góp phần hạn chế tối đa rủi ro trường hợp nuôi khung nhưng không trúng nổi một lô nào. Nếu trúng cũng không nhiều dẫn tới thua lỗ thậm tệ “ra đảo”.
 • Trường hợp KQXS với giải đặc biệt có số 0 nằm ở giữa, mọi người nên ưu tiên tạo dàn đề chạm 0 trong khoảng từ 3 đến 5 ngày để nắm bắt cơ hội chiến thắng cao.
 • Người chơi nên thường xuyên tổng hợp, lập bảng thống kê GĐB về trong tuần. Rồi chọn tổng chưa xuất hiện trong 1 tuần để tiến hành tạo và lập dàn đề 60 số bất bại đánh tuần tiếp theo.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số chính xác nhất

Với những tay chơi chuyên nghiệp thì thường soi cầu dàn đề 60 số muốn hiệu quả thì nên nuôi khung trong 3 ngày. Tuy nhiên, để có thể thu được lợi nhuận hấp dẫn từ phương pháp này đòi hỏi người chơi cần có sự tính toán cách vào tiền hợp lý.

Vậy nên, hình thức soi cầu dàn đề 60 số bất bại chính xác thì dưới đây là một số cách vào tiền hiệu quả mà anh em nên tham khảo:

 • Tỷ lệ 1:2:3: Cụ thể trong ngày đầu tiên đặt cược tùy theo nhu cầu của người. Trong ngày thứ 2 đặt cược gấp đôi ngày 1 cho mỗi số, đến ngày cuối cùng đặt cược gấp 3 lần ngày đầu tiên.
 • Tỷ lệ 1:2:5: Cũng tương tự như cách ở trên, nhưng trong ngày thứ 3 anh em phải đặt cược gấp 5 lần ngày đầu tiên. Như vậy nếu có thắng thì mới thu lại lợi nhuận lớn.
 • Tỷ lệ vào tiền 1:3:7: Cũng tương tự như ở ngày thứ 2 anh em sẽ đặt cược gấp 3 lần ngày đầu. Sang ngày thứ 3 nếu chưa trúng sẽ cược gấp 7 lần.

Ngoài ra, với cách vào tiền khi nuôi dàn đề 60 số như thế nào cho hợp lý thì sẽ phụ thuộc vào cách soi cầu, cũng như nguồn vốn và kinh nghiệm của mỗi người. Tuy nhiên, nếu sau 3 ngày vẫn chưa ăn lô nào thì nên dừng lại để không bị mất quá nhiều.

Kết luận

Dàn đề 60 số không hiếm gặp nhưng không phải ai chơi cũng sẽ dành chiến thắng như lời đồn. Ngoài may mắn còn cần rất nhiều kỹ năng luận số và quản lý nguồn vốn. Tìm đến các nhà cái online uy tín và bắt đầu những ván cược nhỏ có lẽ là việc đầu tiên bạn nên thử. Sau đó, việc giám sát và phân luồng tần suất xuất hiện của mỗi con số từng ngày, tháng, năm là phương pháp tiếp theo để tìm số.

Dàn đề hình thức cược 60 số trong tổng 100 con luôn là một cách cược rất thú vị cho những người thực sự hiểu về số. Bạn hãy cược chắc tay nhưng đừng quên so sánh, đối chiếu kết quả cược với kết quả xổ số thực tế. Với nhiều lần thay đổi phương pháp luận tìm số, cũng như nhiều lần cược thử, bạn có thể ngày càng hiểu rõ về ván cược, các nhà cái và những con số đầy ma mị đấy. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và may mắn thắng cược nhé!