XSMB 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/02/2023

ĐB 60755
Nhất 35682
Nhì 29934 63527
Ba 36869 93254 18961
79187 66574 51138
9942 3708 0879 3794
Năm 1300 9770 4034
6902 1730 9819
Sáu 104 606 619
Bảy 51 19 90 89
Đầu Đuôi
0 08, 00, 02, 04, 06
1 19, 19, 19
2 27
3 34, 38, 34, 30
4 42
5 55, 54, 51
6 69, 61
7 74, 79, 70
8 82, 87, 89
9 94, 90
Đuôi Đầu
0 00, 70, 30, 90
1 61, 51
2 82, 42, 02
3
4 34, 54, 74, 94, 34, 04
5 55
6 06
7 27, 87
8 38, 08
9 69, 79, 19, 19, 19, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/02/2023

ĐB 34838
Nhất 29989
Nhì 64285 65938
Ba 54835 94648 82384
40292 70918 01062
8441 1468 0916 5129
Năm 6463 5037 7184
2312 3165 6247
Sáu 042 076 709
Bảy 74 54 61 06
Đầu Đuôi
0 09, 06
1 18, 16, 12
2 29
3 38, 38, 35, 37
4 48, 41, 47, 42
5 54
6 62, 68, 63, 65, 61
7 76, 74
8 89, 85, 84, 84
9 92
Đuôi Đầu
0
1 41, 61
2 92, 62, 12, 42
3 63
4 84, 84, 74, 54
5 85, 35, 65
6 16, 76, 06
7 37, 47
8 38, 38, 48, 18, 68
9 89, 29, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/01/2023

ĐB 30061
Nhất 21284
Nhì 95201 18959
Ba 39371 85823 24941
22036 22477 18709
1081 8622 3216 0868
Năm 8908 5675 3757
0290 6421 3461
Sáu 940 315 055
Bảy 07 15 20 49
Đầu Đuôi
0 01, 09, 08, 07
1 16, 15, 15
2 23, 22, 21, 20
3 36
4 41, 40, 49
5 59, 57, 55
6 61, 68, 61
7 71, 77, 75
8 84, 81
9 90
Đuôi Đầu
0 90, 40, 20
1 61, 01, 71, 41, 81, 21, 61
2 22
3 23
4 84
5 75, 15, 55, 15
6 36, 16
7 77, 57, 07
8 68, 08
9 59, 09, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/01/2023

ĐB 16179
Nhất 12198
Nhì 66824 97525
Ba 76829 01458 00678
04710 93846 11457
3440 5637 9612 9495
Năm 2099 6964 0572
7189 8620 3391
Sáu 901 919 624
Bảy 96 65 03 70
Đầu Đuôi
0 01, 03
1 10, 12, 19
2 24, 25, 29, 20, 24
3 37
4 46, 40
5 58, 57
6 64, 65
7 79, 78, 72, 70
8 89
9 98, 95, 99, 91, 96
Đuôi Đầu
0 10, 40, 20, 70
1 91, 01
2 12, 72
3 03
4 24, 64, 24
5 25, 95, 65
6 46, 96
7 57, 37
8 98, 58, 78
9 79, 29, 99, 89, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/01/2023

ĐB 76479
Nhất 25766
Nhì 72194 11034
Ba 40098 29006 40715
61584 39911 24856
3454 3693 5723 7638
Năm 5842 0789 9534
0388 1327 2320
Sáu 134 548 571
Bảy 35 26 48 03
Đầu Đuôi
0 06, 03
1 15, 11
2 23, 27, 20, 26
3 34, 38, 34, 34, 35
4 42, 48, 48
5 56, 54
6 66
7 79, 71
8 84, 89, 88
9 94, 98, 93
Đuôi Đầu
0 20
1 11, 71
2 42
3 93, 23, 03
4 94, 34, 84, 54, 34, 34
5 15, 35
6 66, 06, 56, 26
7 27
8 98, 38, 88, 48, 48
9 79, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/01/2023

ĐB 87219
Nhất 88795
Nhì 61887 71870
Ba 36399 99176 44895
48144 89665 83781
1226 3681 3051 3591
Năm 1368 8512 0613
9140 8974 7483
Sáu 313 104 436
Bảy 30 87 80 75
Đầu Đuôi
0 04
1 19, 12, 13, 13
2 26
3 36, 30
4 44, 40
5 51
6 65, 68
7 70, 76, 74, 75
8 87, 81, 81, 83, 87, 80
9 95, 99, 95, 91
Đuôi Đầu
0 70, 40, 30, 80
1 81, 81, 51, 91
2 12
3 13, 83, 13
4 44, 74, 04
5 95, 95, 65, 75
6 76, 26, 36
7 87, 87
8 68
9 19, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/01/2023

ĐB 72859
Nhất 84970
Nhì 22948 27905
Ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
5687 8094 1582 5288
Năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Sáu 166 101 463
Bảy 93 42 35 69
Đầu Đuôi
0 05, 08, 01
1
2 22, 26, 20
3 39, 35
4 48, 42
5 59, 51, 52
6 66, 63, 69
7 70, 70, 75, 79
8 83, 87, 82, 88, 89
9 94, 93
Đuôi Đầu
0 70, 70, 20
1 51, 01
2 22, 82, 52, 42
3 83, 63, 93
4 94
5 05, 75, 35
6 26, 66
7 87
8 48, 88, 08
9 59, 39, 89, 79, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/01/2023

ĐB 34164
Nhất 21642
Nhì 85331 53702
Ba 36678 49662 96488
70757 21183 72285
2204 4344 9025 9940
Năm 3753 4608 9088
7731 5934 6916
Sáu 100 874 364
Bảy 32 60 46 20
Đầu Đuôi
0 02, 04, 08, 00
1 16
2 25, 20
3 31, 31, 34, 32
4 42, 44, 40, 46
5 57, 53
6 64, 62, 64, 60
7 78, 74
8 88, 83, 85, 88
9
Đuôi Đầu
0 40, 00, 60, 20
1 31, 31
2 42, 02, 62, 32
3 83, 53
4 64, 04, 44, 34, 74, 64
5 85, 25
6 16, 46
7 57
8 78, 88, 08, 88
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/01/2023

ĐB 52371
Nhất 45082
Nhì 87473 55003
Ba 44656 18647 37207
71263 51955 58209
7943 2928 1910 4411
Năm 4148 0340 5084
5712 7654 1849
Sáu 083 687 637
Bảy 07 18 29 55
Đầu Đuôi
0 03, 07, 09, 07
1 10, 11, 12, 18
2 28, 29
3 37
4 47, 43, 48, 40, 49
5 56, 55, 54, 55
6 63
7 71, 73
8 82, 84, 83, 87
9
Đuôi Đầu
0 10, 40
1 71, 11
2 82, 12
3 73, 03, 63, 43, 83
4 84, 54
5 55, 55
6 56
7 47, 07, 87, 37, 07
8 28, 48, 18
9 09, 49, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/01/2023

ĐB 91869
Nhất 62613
Nhì 89561 17438
Ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
2455 1085 3800 5406
Năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Sáu 216 832 186
Bảy 18 36 82 59
Đầu Đuôi
0 02, 00, 00, 06, 02
1 13, 10, 16, 18
2
3 38, 38, 38, 32, 36
4 49, 46
5 55, 58, 59
6 69, 61, 67, 67
7
8 85, 86, 82
9 93
Đuôi Đầu
0 10, 00, 00
1 61
2 02, 02, 32, 82
3 13, 93
4
5 55, 85
6 06, 46, 16, 86, 36
7 67, 67
8 38, 38, 38, 58, 18
9 69, 49, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/01/2023

ĐB 62857
Nhất 24246
Nhì 65122 22745
Ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
1463 1863 4482 5932
Năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Sáu 915 320 074
Bảy 26 23 57 96
Đầu Đuôi
0 01
1 10, 18, 16, 15
2 22, 25, 20, 26, 23
3 32, 35
4 46, 45, 40, 40, 42
5 57, 55, 50, 57
6 63, 63
7 74
8 82
9 97, 96
Đuôi Đầu
0 40, 40, 10, 50, 20
1 01
2 22, 82, 32, 42
3 63, 63, 23
4 74
5 45, 55, 25, 35, 15
6 46, 16, 26, 96
7 57, 97, 57
8 18
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/01/2023

ĐB 45282
Nhất 76552
Nhì 51893 50516
Ba 92764 68866 66740
51752 37335 04030
3342 4405 7005 3904
Năm 3556 7580 0501
2381 4260 3127
Sáu 926 295 635
Bảy 69 04 35 86
Đầu Đuôi
0 05, 05, 04, 01, 04
1 16
2 27, 26
3 35, 30, 35, 35
4 40, 42
5 52, 52, 56
6 64, 66, 60, 69
7
8 82, 80, 81, 86
9 93, 95
Đuôi Đầu
0 40, 30, 80, 60
1 01, 81
2 82, 52, 52, 42
3 93
4 64, 04, 04
5 35, 05, 05, 95, 35, 35
6 16, 66, 56, 26, 86
7 27
8
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/05/2017

ĐB 15355
Nhất 80605
Nhì 37167 55910
Ba 51611 05932 65166
69571 76118 05131
2263 4256 0186 9794
Năm 7680 9382 0554
4247 3845 7383
Sáu 414 927 661
Bảy 10 17 62 63
Đầu Đuôi
0 05
1 10, 11, 18, 14, 10, 17
2 27
3 32, 31
4 47, 45
5 55, 56, 54
6 67, 66, 63, 61, 62, 63
7 71
8 86, 80, 82, 83
9 94
Đuôi Đầu
0 10, 80, 10
1 11, 71, 31, 61
2 32, 82, 62
3 63, 83, 63
4 94, 54, 14
5 55, 05, 45
6 66, 56, 86
7 67, 47, 27, 17
8 18
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/10/2016

ĐB 78904
Nhất 53322
Nhì 95691 42488
Ba 06838 40436 34972
44242 14491 68910
7696 5964 1906 1098
Năm 8698 6775 7809
9280 5589 1982
Sáu 621 661 567
Bảy 80 66 67 00
Đầu Đuôi
0 04, 06, 09, 00
1 10
2 22, 21
3 38, 36
4 42
5
6 64, 61, 67, 66, 67
7 72, 75
8 88, 80, 89, 82, 80
9 91, 91, 96, 98, 98
Đuôi Đầu
0 10, 80, 80, 00
1 91, 91, 21, 61
2 22, 72, 42, 82
3
4 04, 64
5 75
6 36, 96, 06, 66
7 67, 67
8 88, 38, 98, 98
9 09, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/01/2023

ĐB 53363
Nhất 01443
Nhì 02569 17053
Ba 87586 46192 21006
19548 86539 33921
7295 3401 0582 6328
Năm 4443 2517 8199
7522 7936 3211
Sáu 197 642 529
Bảy 35 29 04 55
Đầu Đuôi
0 06, 01, 04
1 17, 11
2 21, 28, 22, 29, 29
3 39, 36, 35
4 43, 48, 43, 42
5 53, 55
6 63, 69
7
8 86, 82
9 92, 95, 99, 97
Đuôi Đầu
0
1 21, 01, 11
2 92, 82, 22, 42
3 63, 43, 53, 43
4 04
5 95, 35, 55
6 86, 06, 36
7 17, 97
8 48, 28
9 69, 39, 99, 29, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/01/2023

ĐB 48260
Nhất 83587
Nhì 79324 24955
Ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
9999 2793 8423 8738
Năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Sáu 456 695 805
Bảy 53 07 71 23
Đầu Đuôi
0 05, 07
1 18
2 24, 21, 23, 23
3 38, 32
4
5 55, 56, 56, 53
6 60, 66, 68, 67
7 74, 79, 71
8 87, 87, 85
9 98, 99, 93, 95
Đuôi Đầu
0 60
1 21, 71
2 32
3 93, 23, 53, 23
4 24, 74
5 55, 85, 95, 05
6 66, 56, 56
7 87, 87, 67, 07
8 98, 18, 68, 38
9 99, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/01/2023

ĐB 44221
Nhất 25945
Nhì 14590 57392
Ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
7401 4194 1991 5569
Năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Sáu 938 566 749
Bảy 45 57 00 28
Đầu Đuôi
0 01, 08, 04, 04, 00
1 16, 12
2 21, 28
3 33, 38
4 45, 41, 49, 45
5 57
6 64, 69, 66
7 79, 78
8 80
9 90, 92, 92, 94, 91
Đuôi Đầu
0 90, 80, 00
1 21, 41, 01, 91
2 92, 92, 12
3 33
4 64, 94, 04, 04
5 45, 45
6 16, 66
7 57
8 08, 78, 38, 28
9 79, 69, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/01/2023

ĐB 62940
Nhất 27086
Nhì 84830 42992
Ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
1213 7375 8375 1727
Năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Sáu 949 318 656
Bảy 02 34 82 81
Đầu Đuôi
0 02
1 16, 13, 18, 18
2 27
3 30, 34, 37, 35, 34, 34
4 40, 40, 42, 49
5 56
6 66
7 77, 75, 75, 79
8 86, 82, 81
9 92, 96
Đuôi Đầu
0 40, 30, 40
1 81
2 92, 42, 02, 82
3 13
4 34, 34, 34
5 75, 75, 35
6 86, 16, 66, 96, 56
7 77, 27, 37
8 18, 18
9 79, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/01/2023

ĐB 60762
Nhất 70413
Nhì 94856 73874
Ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
8234 7644 3492 0818
Năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Sáu 962 160 238
Bảy 70 73 54 66
Đầu Đuôi
0
1 13, 18, 14, 10
2
3 34, 32, 38
4 44
5 56, 50, 56, 54
6 62, 62, 62, 68, 68, 62, 60, 66
7 74, 70, 73
8
9 94, 98, 92, 91
Đuôi Đầu
0 50, 10, 60, 70
1 91
2 62, 62, 62, 92, 32, 62
3 13, 73
4 74, 94, 34, 44, 14, 54
5
6 56, 56, 66
7
8 68, 98, 18, 68, 38
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/01/2023

ĐB 18452
Nhất 99849
Nhì 27621 91955
Ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
2502 3884 3118 5818
Năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Sáu 122 547 305
Bảy 47 29 85 00
Đầu Đuôi
0 02, 05, 00
1 19, 18, 18
2 21, 25, 22, 29
3 30, 34
4 49, 40, 47, 47
5 52, 55, 56
6
7 79, 74, 70
8 84, 82, 83, 85
9 94
Đuôi Đầu
0 40, 30, 70, 00
1 21
2 52, 02, 82, 22
3 83
4 84, 34, 74, 94
5 55, 25, 05, 85
6 56
7 47, 47
8 18, 18
9 49, 19, 79, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/01/2023

ĐB 04942
Nhất 31511
Nhì 96915 35210
Ba 18352 34017 18642
36531 84392 83681
3310 7880 2041 5685
Năm 8549 1897 3789
6576 0560 7094
Sáu 001 655 214
Bảy 97 79 12 74
Đầu Đuôi
0 01
1 11, 15, 10, 17, 10, 14, 12
2
3 31
4 42, 42, 41, 49
5 52, 55
6 60
7 76, 79, 74
8 81, 80, 85, 89
9 92, 97, 94, 97
Đuôi Đầu
0 10, 10, 80, 60
1 11, 31, 81, 41, 01
2 42, 52, 42, 92, 12
3
4 94, 14, 74
5 15, 85, 55
6 76
7 17, 97, 97
8
9 49, 89, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/01/2023

ĐB 81191
Nhất 88140
Nhì 67096 63288
Ba 95651 44209 16651
57329 83066 30657
6386 5753 7345 3988
Năm 8146 2499 8664
9180 2900 7842
Sáu 061 913 843
Bảy 44 46 75 18
Đầu Đuôi
0 09, 00
1 13, 18
2 29
3
4 40, 45, 46, 42, 43, 44, 46
5 51, 51, 57, 53
6 66, 64, 61
7 75
8 88, 86, 88, 80
9 91, 96, 99
Đuôi Đầu
0 40, 80, 00
1 91, 51, 51, 61
2 42
3 53, 13, 43
4 64, 44
5 45, 75
6 96, 66, 86, 46, 46
7 57
8 88, 88, 18
9 09, 29, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/01/2023

ĐB 78014
Nhất 16270
Nhì 24159 26757
Ba 49767 38438 02952
13127 61711 61184
9459 2157 2326 3734
Năm 4225 7765 2017
6211 9689 0717
Sáu 747 254 703
Bảy 91 86 30 15
Đầu Đuôi
0 03
1 14, 11, 17, 11, 17, 15
2 27, 26, 25
3 38, 34, 30
4 47
5 59, 57, 52, 59, 57, 54
6 67, 65
7 70
8 84, 89, 86
9 91
Đuôi Đầu
0 70, 30
1 11, 11, 91
2 52
3 03
4 14, 84, 34, 54
5 25, 65, 15
6 26, 86
7 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47
8 38
9 59, 59, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/01/2023

ĐB 20040
Nhất 76965
Nhì 00725 96045
Ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
0127 1158 7977 9924
Năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Sáu 389 582 191
Bảy 84 73 61 44
Đầu Đuôi
0
1 11, 12
2 25, 22, 27, 24
3 39, 38
4 40, 45, 44
5 55, 57, 58
6 65, 69, 60, 64, 61
7 77, 77, 73
8 89, 82, 84
9 95, 91
Đuôi Đầu
0 40, 60
1 11, 91, 61
2 22, 12, 82
3 73
4 24, 64, 84, 44
5 65, 25, 45, 55, 95
6
7 57, 27, 77, 77
8 58, 38
9 69, 39, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/01/2023

ĐB 39597
Nhất 20448
Nhì 98375 45648
Ba 55850 97079 25197
01795 69588 07835
1913 8015 5241 3912
Năm 7722 5706 0051
1050 3377 4923
Sáu 710 696 135
Bảy 95 12 05 93
Đầu Đuôi
0 06, 05
1 13, 15, 12, 10, 12
2 22, 23
3 35, 35
4 48, 48, 41
5 50, 51, 50
6
7 75, 79, 77
8 88
9 97, 97, 95, 96, 95, 93
Đuôi Đầu
0 50, 50, 10
1 41, 51
2 12, 22, 12
3 13, 23, 93
4
5 75, 95, 35, 15, 35, 95, 05
6 06, 96
7 97, 97, 77
8 48, 48, 88
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/01/2023

ĐB 45370
Nhất 05808
Nhì 84879 98182
Ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
0554 4775 4677 9083
Năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Sáu 187 486 857
Bảy 75 66 10 21
Đầu Đuôi
0 08, 06
1 16, 10
2 21
3 35, 31, 32
4 42, 44
5 54, 57
6 64, 66
7 70, 79, 75, 77, 73, 75
8 82, 83, 84, 81, 87, 86
9 93
Đuôi Đầu
0 70, 10
1 31, 81, 21
2 82, 42, 32
3 93, 83, 73
4 44, 54, 84, 64
5 35, 75, 75
6 06, 16, 86, 66
7 77, 87, 57
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/01/2023

ĐB 76191
Nhất 12810
Nhì 11458 74967
Ba 71235 86498 02353
79691 79635 03257
6925 4512 5726 7634
Năm 3778 8441 9916
1111 9597 6530
Sáu 165 396 516
Bảy 65 61 91 27
Đầu Đuôi
0
1 10, 12, 16, 11, 16
2 25, 26, 27
3 35, 35, 34, 30
4 41
5 58, 53, 57
6 67, 65, 65, 61
7 78
8
9 91, 98, 91, 97, 96, 91
Đuôi Đầu
0 10, 30
1 91, 91, 41, 11, 61, 91
2 12
3 53
4 34
5 35, 35, 25, 65, 65
6 26, 16, 96, 16
7 67, 57, 97, 27
8 58, 98, 78
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/01/2023

ĐB 75757
Nhất 40631
Nhì 56326 49667
Ba 35179 50105 27248
59107 60082 12549
5039 3831 4690 7943
Năm 7094 3207 6892
7757 1132 8909
Sáu 970 784 420
Bảy 14 83 79 25
Đầu Đuôi
0 05, 07, 07, 09
1 14
2 26, 20, 25
3 31, 39, 31, 32
4 48, 49, 43
5 57, 57
6 67
7 79, 70, 79
8 82, 84, 83
9 90, 94, 92
Đuôi Đầu
0 90, 70, 20
1 31, 31
2 82, 92, 32
3 43, 83
4 94, 84, 14
5 05, 25
6 26
7 57, 67, 07, 07, 57
8 48
9 79, 49, 39, 09, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/01/2023

ĐB 25649
Nhất 31843
Nhì 63776 30341
Ba 77026 52031 69174
10420 85248 47765
7724 9250 4978 1010
Năm 4455 2008 0620
7885 5565 4045
Sáu 554 144 596
Bảy 42 51 81 72
Đầu Đuôi
0 08
1 10
2 26, 20, 24, 20
3 31
4 49, 43, 41, 48, 45, 44, 42
5 50, 55, 54, 51
6 65, 65
7 76, 74, 78, 72
8 85, 81
9 96
Đuôi Đầu
0 20, 50, 10, 20
1 41, 31, 51, 81
2 42, 72
3 43
4 74, 24, 54, 44
5 65, 55, 85, 65, 45
6 76, 26, 96
7
8 48, 78, 08
9 49

XSMB 30 ngày là phương pháp để thống kê giúp anh em có thể chơi lô đề hiệu quả hơn. Thông tin sau đây sẽ chia sẻ đến anh em phương pháp này cụ thể nhất.

XSMB 30 ngày là gì? Thống kê bảng xổ số MB như thế nào?

Khi bạn tham gia chơi lô đề, đừng nên ỷ lại vào may mắn, mà bản thân cần có những phương pháp để soi cầu sao cho phù hợp nhất. Và XSMB 30 ngày là phương pháp thống kê được rất nhiều cao thủ soi cầu chọn lựa, để giúp anh em chọn cho mình được con số đẹp nhất, chất lượng nhất. Cùng soicau1.biz khám phá ngay phương pháp này.  

XSMB 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày là bảng thống kê được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Đây là cách mà nhiều người thực hiện để giúp biết được những giải đã nổ trong thời gian gần đây, qua đó người chơi có thể đưa ra được những tính toán nhất định để bắt đầu tham gia “bắt” được những con số đẹp cho ngày tiếp theo. 

Để có thể có được bảng xsmb 30 ngày gần nhất, người chơi cần phải bỏ ra thời gian và công sức để ghi lại, từ đó tìm ra phương pháp đánh hiệu quả. Tất nhiên, mỗi người sẽ đưa ra được những con cách tạo bảng XSMB 30 ngày khác nhau và có cách đánh để phù hợp nhất với mình. 

Công dụng của bảng kết quả XSMB 30 ngày

Không phải ngẫu nhiên mà từ khóa “kết quả xsmb 30 ngày” được tìm kiếm nhiều đến vậy. Bảng thống kê này mang đến rất nhiều lợi ích đối với những anh em lô thủ, cụ thể đó là: 

Giúp lô thủ tìm ra quy luật

Mục đích của anh em khi thống kê XSMB 30 ngày đó chính là hỗ trợ phân tích về 2 số cuối giải đặc biệt, chạm, giải đặc biệt, lô VIP, lô gan, đầu đuôi xổ số miền Bắc…Đây chính là cơ sở để giúp bạn tìm cho mình con số may mắn nhất và áp dụng cho chu kỳ tiếp theo, và nâng cao được cơ hội trúng thưởng. 

Dễ dàng tìm được con số may mắn

Một trong những lợi ích không  thể bỏ qua của hình thức thống kê xsmb 30 ngày đó là giúp cho anh em có thể nhanh chóng tìm ra được cho mình con số may mắn nhất một cách dễ dàng. Khi bạn tìm được quy luật của những con số hay nổ về, bạn có thể loại trừ được những con số ít trúng thưởng và khoanh tròn những số mang đến khả năng trúng cao. 

Kiểm soát được thông tin quan trọng

Khi bạn có được bảng XSMB 30 ngày, bạn có thể có được cái nhìn tổng quát nhất và nắm bắt được những thông tin có liên quan về xổ số. Điển hình đó là tần suất hoặc những con số hay trúng thưởng, chu kỳ lặp lại. Việc bạn chơi như vậy có thể kiểm soát được mỗi người trung bình sẽ nhận bao nhiêu khi trúng thưởng. 

Tự tin đặt cược

Bên cạnh đó, việc chơi cá cược có cơ sở giúp bạn chơi tự tin hơn và quyết đoán hơn. Việc chơi không có cơ sở khiến bạn dễ nhận thất bại, mơ hồ trong phương pháp đánh cược. 

Ưu điểm của bảng thống kê XSMB 30 ngày tại soicau1.biz

XSMB 30 ngày là gì?

Ưu điểm của bảng thống kê XSMB 30 ngày tại soicau1.biz

Nếu như trước đây, bạn muốn thống kê XSMB 30 ngày gần đây, bạn buộc phải ghi chép vào sách vở. Điều này khiến cho anh em tốn không ít công sức và thời gian, thậm chí có thể thất lạc và thống kê sai. Hiện nay, đã có rất nhiều trang web và diễn đàn chia sẻ về thông tin XSMB 30 ngày. 

soicau1.biz tự hào là trang chuyên về lô đề trực tuyến hàng đầu, cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích đến cược thủ để bạn có được những lựa chọn chuẩn xác nhất, dễ dàng theo dõi và cân nhắc cho mình lựa chọn con số may mắn nhất. Bảng thống kê XSMB 30 ngày tại soicau1.biz có những ưu điểm vượt trội sau đâu: 

  • Cập nhật nhanh chóng và đầy đủ nhất những thông tin về các giải, từng ngày cụ thể để anh em không bỏ lỡ những con số mình cần. 
  • Bảng dữ liệu được sắp xếp khoa học, rõ ràng, để anh em mới chơi lô đề cũng dễ dàng có thể tham khảo. 
  • Anh em có thể lựa chọn từ ngày A đến ngày B dễ dàng chỉ với thao tác chuột đơn giản.
  • Thống kê đầy đủ cả lô gan, lô kép, tần suất về nhiều nhất… giúp anh em tiên theo dõi kết quả. 

Hơn nữa, soicau1.biz luôn tâm huyết sẽ mang đến cho bạn những thông tin cụ thể về soi cầu, kinh nghiệm, sổ mơ lô đề… để anh em có được những sự cân nhắc hiệu quả, nâng cao khả năng chiến thắng cho mình. 

Bật mí kinh nghiệm chơi lô đề theo XSMB 30 ngày

Bật mí kinh nghiệm chơi lô đề theo XSMB 30 ngày

Bật mí kinh nghiệm chơi lô đề theo XSMB 30 ngày

Bạn có thể ghé thăm soicau1.biz để lấy kết quả của bảng thống kê, sau đó áp dụng những kinh nghiệm dưới đây để cá cược hiệu quả: 

Dựa vào bảng thống kê XSMB 30 ngày và nếu như nhận thấy con lô nào đang xuất hiện với tần số ít nhất, hãy chốt ngay và nuôi khung 3 ngày sau đó cho kỳ quay thưởng tiếp theo. 

  • Dựa vào bảng thống kê đã có, bạn xem con nào là lô gan và kết hợp với những phương pháp soi cầu khác để bắt đầu tham gia chốt con số đẹp nhất nuôi khung 5 ngày. Thường thì ngày thứ 3 con lô gan sẽ về, bạn  nên tính toán phân bổ số tiền cược của mình sao cho phù hợp nhất. 
  • Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử đánh những số thường xuyên xuất hiện, việc phát hiện ra được những quy luật riêng sẽ nâng cao cơ hội chiến thắng cho mình.
  • Nên tính toán cách để nuôi khung và vào tiền phù hợp, không nên dốc hết vốn của mình vào tham gia cá cược lô đề. Đặc biệt bạn không nên vay mượn để chơi, nếu như tính toán sai một bước có thể khiến bạn tay trắng, thậm chí khuynh gia bại sản.
  • Học hỏi kiến thức từ những cao thủ đã có kinh nghiệm, từ đó tổng hợp cho mình những phương pháp phù hợp. Đây là điều rất cần thiết trong mọi trường hợp để giúp bạn dễ dàng chiến thắng trên mọi đấu trường.

Thống kê XSMB 30 ngày được đánh giá là phương pháp hiệu quả, nhận được nhiều đánh giá cao của nhiều anh em lô thủ. Nếu như bạn nâng cao cơ hội chiến thắng, đừng ngần ngại đến với soicau1.biz để có cho mình những thông tin hữu ích, bách chiến bách thắng khi cá cược lô đề.